19.11.2022 Zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, grobu pilota kapitana Tadeusza Sędzielowskiego, spotkanie integracyjne

W dniu 19.11.2022 grupa członków KSL Świdnik i radnych Rady Miasta Świdnik zwiedzała Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Złożono kwiaty i udekorowano grób pilota kapitana Tadeusza Sędzielowskiego

Na zakończenie odbyło się spotkanie integracyjne