Spotkania klubowe

Klub Seniorów Lotnictwa w Świdniku spotyka się w każdy wtorek w strefie historii w Galerii Venus. Natomiast raz w miesiącu, w każdy pierwszy wtorek miesiąca spotykamy się w większym gronie w klubie ZZ Metalowcy, przy ul. Norwida 2.
Gorąco zachęcamy wszystkich członków KSL do uczestnictwa w tych spotkaniach.
O terminie spotkania ogólnego na ul. Norwida będzie telefonicznie przypominał
kol. J. Kosior.
Terminy następnego spotkania ogólnego będą uzgadniane i podawane na spotkaniu
w danym miesiącu.
O wynikach spotkania będziemy informować na naszej stronie.